Använder du ströprodukter?

Är det så att du använder dig av ströprodukter? Det är ofta något man ser i stallar och ladugårdar, som underlag för djuren. Du kan få hjälp med transport av ströprodukter, det via JB-Transport AB. Produkter inom strö är bland annat sågspån, torv, halm samt annat. Det är inte alltid lätt att köra dessa på egen hand, särskilt om du har behov av mycket av det. Då kan det vara skönt att anlita en bra transportfirma som sköter det åt dig. Det som är bra med JB-Transport AB är att hos dem finns det idag åtta bilar, som kan transportera olika saker. Företaget sysslar främst med flistransporter av olika slag. Men de kör även annat gods så som virke, wellpapp, halm samt andra former av ströprodukter. Så behöver du hjälp med transporten, vänd dig till detta företag.

Smart sätt att transportera strö

Du som har behov av mycket strö, i form av sågspån, torv, halm eller annat, du måste ju kunna få det transporterat dit du behöver det. Det är då smart att anlita JB-Transport AB. Detta företag drivs av Martin och Jeanette Brogård och de håller till i Vrigstad. Företaget i sig har dock en lång historia.  Det började 1937 som var det år som Sture Brogård startade Brogårds Åkeri. Han transporterade denna tidsperiod allt från post och mjölk till massaved. Hans son, Jonny Brogård startade i sin tur eget, 1986, med ett flisekipage. Det är hans företag som idag är JB Transport. Man har valt att fokusera på att främst syssla med transport av flis, men erbjuder även transport av annat gods så som virke, valstråd, wellpapp och ströprodukter.